Tiikerit kiittää tukikampanjaan osallistuneita!

PENTTI SIERMALA
DANIEL STORE
TONI UUNILA
STURE LÅGLAND & EIVOR JUVAKKA
HILKKA KESKISIPILÄ
JUHANI KESKISIPILÄ
TANJA KAUSTINEN
ASKO KAUSTINEN
MARINA SCHRECK
MARJATTA VIRKKALA
TONI KÄNSÄLÄ
ANNELI PALOSAARI
KALLE PALOSAARI
ULLA HEIKKILÄ
MATTI HEIKKILÄ
TERHO LAITINEN
RAINER & GRETA FRILUND
TIINA KUJALA
RAINER NYGÅRD
JANNE KUJALA
ILMARI KANGAS
JYRKI RANTALA
MARKKU KIVELÄ
HANNU VÄLKKY
ARTO ISOHANNI
JOHAN SIMELL
LAURI NIEMONEN
TUOMO KORPIJÄRVI
ILKKA TANTTINEN
TAPIO TANTTINEN
JANNE KORKIAKANGAS
ARJA HAGLUND
TIMO KATTILAKOSKI
MARKUS MÄENPÄÄ
RIITTA HONKALA
TAPANI HONKALA
KAI SCHADEWITZ
EIJA JA JOUNI MÄKILUOMA
VUOKKO KAUPPILA
LAURI HEIKKILÄ
KARL-GUSTAV ÅSTRÖM
LIISA HONKALA
JUHANI HONKALA
VIRPI TUOMI JA RALF TUPELI
TOPI MYLLYKANGAS
SOFTWAVE OHJELMISTOT OY
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS KOKKO-DENT
OP KESKI-POHJANMAA
RUNKOVARASTO
AATOS KUNTOUTUS OY
RUNKOVARASTO
BESTHALL
HENRI TUIKKA
VEIKKO PÄIVINEN
HELENA KALLIOKOSKI
TAPANI TUOMINEN
PETRI MAUNULA
SANNA HEIKKILÄ
PENTTI HEIKKILÄ
RISTO JYLHÄ
MARJUT VIRKKALA
HARRI VIRKKALA
TARU PAJUNPÄÄ
SEIJA MYLLYMÄKI
ANTTI PELTOLUOTO
ESA HONKALA
STINA JA MAUNO LESKINEN
RISTO LINTILÄ
MARGO MOILANEN
PETRI KUIKKA
TAPIO JA RAIJA PÖYHÖNEN
MATTI KESKIKURU
TAPANI MÄÄTTÄLÄ
AKSELI KUJALA
HILKKA EIJSBERG

Jaa:

Lisää luettavaa: